Wet op de privacy

Privacy regeling AVG

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg, bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Jeltje Weijer-Greidanus, eigenaresse van JEL-Kindercoaching, gevestigd in Tzum. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71329447.

Persoonsgegevens

Waarom ik jouw gegevens bewaar

Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Jeltje van JEL-Kindercoaching en cliënt van JEL-Kindercoaching.

Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op met mij te werken. Zie je er na een oriëntatie van af, dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens

Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu om coaching, workshops, Je Geboorte In Kaart of welke dienst dan maar ook van JEL-Kindercoaching gaat) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een vragenformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef, dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

 

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Ook hierbij doe ik er alles aan om mijn apparaten en de software daarop veilig en up to date te houden.

Mijn site (www.jelkindercoaching.nl) is een etalage, alleen voor éénzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. De gegevens uit het contactformulier, of aanmeldingsformulier (nieuwsbrief) worden via een email naar mij verzonden en blijven niet op de site bewaard.  Verder doe ik, net als bij mijn apparaten, er alles aan om de website up to date en veilig te houden. Hierbij maak ik gebruik van de diensten van betrouwbare partners.

 

Niet digitale gegevens

Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En ik weet waar de sleutel verstopt is.

Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechterlijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

 

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag mij hierover altijd aanspreken.

Jeltje Weijer-Greidanus

Tzum, 2018