"Kwetsbaarheid begint met moed, moed om er te zijn en jezelf te laten zien".

Je doet een bel naar JEL (of mail) als:

  • jij als ouder voelt en ziet dat je kind niet lekker in zijn vel zit of als je kind dit zelf aangeeft
  • je kind een vulkaantje is waar jij je geen raad mee weet
  • je kind zich voegt naar andermans verwachtingen en niet meer weet wie het zelf is
  • je kind veel piekert, boos is en zich terugtrekt
  • er daardoor veel boosheid en onbegrip is in je gezin
  • je meer of andere informatie nodig hebt

null

``Do not teach your children never to be angry, teach them how to be angry``.