Coachen

“Ik ben specialist in Geboortepatronen en coach vanuit de oorsprong. Daar waar alles begon en waar jouw kind het meest kwetsbaar was. Hoe was zijn/haar start? Wat voor invloeden waren er tijdens de zwangerschap? Hoe is zijn/haar geboorte verlopen? Hoe zijn de wortels onder zijn/haar bestaan gevoed?

Ervaringen vanuit zwangerschap en geboorte zijn van invloed op het gedrag en karakter van vandaag. Voor zowel groot als klein. In deze oorsprong zit de angel die voor het “probleemgedrag” zorgt. Dit gedrag is logisch, want er schuilt een behoefte onder die niet gezien wordt. Geboorte in Kaart (GIK) gebruik ik bij ieder traject. Deze tool gebruik ik, om samen met jou en je kind, het gehele geboorteverhaal in beeld te brengen. De angel wordt zichtbaar en hier ligt de sleutel voor verandering.

Behoeftes worden gezien en kunnen worden voorzien, omdat ik meteen gericht kan gaan coachen. Het “probleemgedrag” gaat vervagen en verdwijnen en het zelfvertrouwen en de zelfkennis van jouw kind wordt vergroot. Het coachings-traject op maat is hierdoor levensveranderend.”

 

Werkwijze

Lees verder

Kernwaarden

Lees verder