~Verandering heeft tijd nodig. Bij JEL geven én nemen wij die tijd. Coaching en vertaling vanuit de oorsprong  met ruimte, tijd en aandacht voor Jouw Eigen Leven~

Het is belangrijk dat ieder kind en iedere volwassene zichzelf durft te zijn. Moed heeft om te vertrouwen op de kracht van zijn eigen gevoel en daardoor zijn eigen bewuste keuzes durft te maken. Dit vertrouwen geeft zelfkennis en veerkracht voor de reis van hun eigen leven.

Sleutel-Sessie 

Jouw kind loopt vast, zit niet lekker in z’n vel, is niet vooruit te branden of juist niet te stoppen, durft niet terwijl het wel wil, is vaak boos en tegendraads, voelt zich vaak eenzaam en alleen en zo kan ik nog veel meer “dingen” opnoemen. Het levert veel negativiteit, spanning en onrust op bij jou thuis en/of op school. En je begrijpt er helemaal niks van! Laat staan hoe je met het gedrag van je kind om kunt gaan.

In deze 2 uren durende Sleutel-sessie neem ik je mee naar de start van jouw kind, namelijk naar zijn zwangerschap en geboorte. Het nodigt je uit om anders te gaan kijken naar je kind en opent letterlijk je ogen.

Jij ontdekt waar de pijnpunten liggen die bovengenoemd gedrag veroorzaken waardoor je vanaf dat moment anders naar je kind gaat kijken en dat lastige gedrag of die eenzaamheid vooral leert begrijpen.

Tarief: € 175,- (incl. btw)

*Deze sessie is ook zeer geschikt voor volwassenen die elke keer weer tegen dezelfde “dingen” aanlopen. Ontdek wat je pijnpunten zijn en hoe je hiermee om zou kunnen gaan. Deze sleutelsessie opent mogelijkheden voor verandering.

Geboorte-Vertaal Traject

De impact van de ervaringen tijdens zwangerschap en geboorte zijn groot op het gedrag van vandaag. Dmv de GIK-methode maken we zichtbaar welke ervaringen dat bij jouw kind zijn geweest en wat er nu nodig is. Zodat jouw kind, en jij als ouder, weten waar het gedrag vandaan komt en wat het wil vertellen. Want onder gedrag zit altijd een gevoel met een verhaal wat verteld wil worden. Wordt het gedrag eenmaal begrepen dan verdwijnen  “problemen” en komt er grip op jouw eigen leven.

 • Intake nav Algemene Vragenlijst met ouder(s)
 • Feitelijke Geboorte in Kaart mbv Specifieke Vragenlijst mbt zwangerschap en geboorte
 • Fysieke Geboorte in Kaart mbv GIK-methode met kind en ouder(s)
 • Behoeftes nav de specifieke geboortepatronen in kaart brengen samen met ouder(s) en koers bepalen
 • Evaluatie-gesprek met ouder(s)
 • Geboorte-Wijzer, een verslag van het specifieke geboorteverhaal van jouw kind. Met daarin vermeld wat voor specifieke impact dit heeft op het gedrag van jouw kind en hoe jij daar als ouder mee om kan gaan zodat gedrag begrepen wordt en veranderd. Noem het een soort “gebruiksaanwijzing”

De afspraken duren gemiddeld 2 uren per keer.

Indien er geen grote “problemen” zijn met jou kind, maar jij als ouder ziet dat het ergens mee worstelt, dan biedt dit relatieve korte traject maximaal, blijvend resultaat!

Tarief: € 795,- (incl .btw)

TOM Traject = Traject op maat (4 – 6 maanden)

Dit traject biedt de blijvende, gewenste verandering voor jouw kind en ook voor jou als ouder.  Veranderingen die blijvend zijn omdat we vanuit de oorsprong werken. Daar waar de “zere plek” zit welke jouw kind belemmerd om zijn/haar eigen plek in te kunnen nemen. Geen symptoombestrijding, maar gericht op de kern.

Het Geboorte-Vertaal traject zit in dit traject verweven.

Tijdens dit traject onderzoeken we samen wat er speelt bij jouw kind om daarna voorbij het “probleem” te gaan kijken. Zodat we ervoor kunnen zorgen dat er geen “dingen” spelen, maar dat jouw kind weer zelf kan spelen. Dat betekent dat we de aandacht niet richten op wat er niet lukt of problemen oplevert, maar dat we ons richten op wat er juist wel lukt én op de natuurlijke talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van jouw kind.

Door deze te ervaren en te versterken vanuit bewegen in de natuur, spel en creativiteit ontstaat er zelfkennis en zelfvertrouwen, krijgt jouw kind meer veerkracht, komt het weer lekker in zijn/haar vel te zitten, worden er sprongen vooruit gemaakt. Als ouder ontdek jij dat gedrag altijd logisch is waardoor er begrip ontstaat voor gedrag en jij weer grip krijgt op je gezinssituatie en de gemoedstoestand van jouw kind.

Kortom: het “probleem” vervaagt en verbinding en plezier komen terug bij jouw kind en in jouw gezin. Beloofd!

Het tarief voor dit traject wordt ook op maat gemaakt. Het hangt volledig af van de behoefte van kind én ouders.

Geboorte-Vertaal Traject (voor volwassenen)

De impact van de ervaringen tijdens zwangerschap en geboorte zijn groot op het gedrag van vandaag. Ook als je inmiddels volwassen bent speelt dit bij primaire emoties en gedragingen nog altijd de hoofdrol. Al jouw prille ervaringen liggen opgeslagen in jouw oudste breinen en in je lichaamsgeheugen. En jouw lichaam onthoud alles! Dmv de GIK-methode maken we zichtbaar welke ervaringen dat bij jou zijn geweest en wat er nu nodig is. Zodat jij weet waar jouw gedrag vandaan komt en wat het wil vertellen. Want onder gedrag zit altijd een gevoel met een verhaal wat verteld wil worden en heeft alles te maken met een gekwetst innerlijk kindsdeel en/of trauma. Als jij eenmaal begrijpt wat de oorsprong is van jouw gedrag, welke behoeftes er nog altijd spelen, dan krijg jij grip op jouw eigen leven.

 • Intake nav Algemene Vragenlijst
 • Feitelijke Geboorte in Kaart mbv specifieke vragenlijst mbt jouw zwangerschap en geboorte (ook als je niet (meer) in de gelegenheid bent om dit aan je ouders te vragen)
 • Fysieke Geboorte in Kaart mbv GIK-methode
 • Behoefte in Kaart, welke behoefte schuilen onder de specifieke geboortepatronen die jou belemmeren en op basis daarvan jouw koers bepalen.
 • Evaluatiegesprek

Ontdek op een simpele, doch effectieve manier wie jij van oorsprong bent, waarom je doet zoals je altijd doet en reageert zoals je altijd reageert. Zeker als dit jouw belemmert of vast laat lopen.

Gedrag is namelijk altijd logisch, ook als je inmiddels volwassen bent.

Tarief: €650,- (incl.btw)

 

 

“Ik haw it noch noait dien, dus ik tink dat ik it wol kin!”